Haqqımızda


Nəzər Media.az İnformasiya Portalı 2013-cü ilin aprel ayının 6-da fəaliyyətə başlayıb. Portal Azərbaycanın gənc jurnalistlərindən olan Nəzərbəy Hacıağabəyli tərəfindən təsis edilib.

xxxxx


xxxxx
Ölkəmizdə aparılan media islahatları çərçivəsində daxili islahatlar aparan media qurumu 15 Avqust 2022-ci ildən etibarən NazarM GROUP MMC-nin tərkibində olan Nəzər Media.az İnformasiya portalı statusunu dəyişərək Nəzər Media.az İnformasiya Bloqu olaraq təyin edilmişdir.

 
Baş Redaktor :NƏZƏRBƏY HACIAĞABƏYLİ


Redektor: Aytən ƏSGƏROVA


Texniki məsələlər üzrə məsləhətçi: Famil ƏLƏKBƏROV

 
Redaksiyanın telefonu: (050) 339-01-64